İŞLETME BÖLÜMÜ MÜFREDAT DERSLERİ DEĞERLENDİRME/SINAV TUTANAKLARI HAKKINDA BEYAN

I. BÖLÜMDE/PROGRAMDA MEVCUT TEORİK AĞIRLIKLI DERSLER
Bölümde/programda mevcut, (ayrıca tutanak düzenlemeyi gerektirmeyen), teorik ağırlıklı dersler listesi yarıyıllara göre ektedir (EK 1 İÇİN TIKLAYINIZ).

II. BÖLÜMDE/PROGRAMDA MEVCUT UYGULAMA AĞIRLIKLI DERSLER
Bölümde/programda mevcut, (ayrıca tutanak düzenlemeyi gerektiren), uygulama ağırlıklı dersler listesi ve bu derslere ilişkin ders değerlendirme/sınav tutanak örnekleri yarıyıllara göre ektedir (EK 2 İÇİN TIKLAYINIZ).

III. TUTANAKLARA ERİŞİM
Yukarıda ikinci maddede açıklanan uygulama ağırlıklı derslere ilişkin tutanak örneklerinin -halen ders veren ve bu dersi daha sonra verecek öğretim elemanları tarafından kullanılmasını sağlamak üzere 14/01/2019 tarihinden itibaren – bölüm/fakülte/öğrenci işleri erişim sayfalarında yayınlanması sağlanmıştır.